1 czerwca 2021 r. odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu matematyczno - językowego  „The Big Maths Challenge”, przewidzianego dla uczniów klas IV – VII.

     Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Cyców, a organizatorami były:

p. Agata Kotuła i p. Eliza Enskajt.

     W konkursie wzięło udział 13 uczniów, każda klasa rozwiązywała inny test dostosowany do wiedzy, umiejętności i możliwości dzieci. Uczniowie mieli do rozwiązania zestaw zadań wielokrotnego wyboru sprawdzający znajomość słownictwa i pojęć matematycznych w języku angielskim oraz umiejętność rozwiązywania prostych zadań tekstowych w języku obcym.

    Celem konkursu było propagowanie nauki języka angielskiego i matematyki wśród uczniów; rozwijanie umiejętności matematycznych; doskonalenie umiejętności językowych; rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych w języku angielskim; kształtowanie u uczniów twórczej postawy, wytrwałości w wysiłku umysłowym, dociekliwości w stawianiu pytań i szukaniu odpowiedzi.

 

Wyniki konkursu :

                               I miejsce     Katarzyna Wróbel  (klasa VII)

                              II miejsce    Bartosz Woźnica    (klasa VI)

                            III miejsce    Jakub Zbiczak        (klasa IV)  

                             IV miejsce    Dawid Chryć          (klasa V)

 

Wyróżnienia :

                                               Stanisław Wójcik      (klasa VII)

                                               Emilia Osmoła           (klasa VI)

                                               Marcelina Pawluk     (klasa IV)  

                                               Weronika Błaszczuk (klasa V)

 

       Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę wszystkich sponsorów, dzięki którym mogliśmy nagrodzić zwycięzców konkursu, wyróżnione osoby, a także wszystkich uczestników.

 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy uzyskanych wyników 
i życzymy dalszych sukcesów! 
 
Pin It